HOA HẬU DOANH NHÂN
VIỆT NAM 2020
Lần đầu tiên được Bộ Văn Hoá, Thể thao và Du lịch cấp phép tổ chức, Hoa hậu Doanh Nhân Việt Nam, là một cuộc thi nhan sắc quy mô lớn, danh giá và uy tín ở Việt Nam; là sân chơi đẳng cấp, là sự kiện được nữ Doanh Nhân sinh sống và làm việc tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khắp thế giới mong đợi.

Chương trình được VTV ghi hình, phát sóng, truyền hình trực tiếp và được Báo Thanh Niên là đơn vị Bảo trợ truyền thông chính thức.
xem thêm   
HOA HẬU DOANH NHÂN
VIỆT NAM 2020
Lần đầu tiên được Bộ Văn Hoá, Thể thao và Du lịch cấp phép tổ chức, Hoa hậu Doanh Nhân Việt Nam, là một cuộc thi nhan sắc quy mô lớn, danh giá và uy tín ở Việt Nam; là sân chơi đẳng cấp, là sự kiện được nữ Doanh Nhân sinh sống và làm việc tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khắp thế giới mong đợi.

Chương trình được VTV ghi hình, phát sóng, truyền hình trực tiếp và được Báo Thanh Niên là đơn vị Bảo trợ truyền thông chính thức.
xem thêm   
Previous
Next
Home Slider - BG

Hoa Hậu Doanh Nhân Việt Nam Quốc Tế 2020

Lần đầu tiên được Bộ Văn Hoá, Thể thao và Du lịch cấp phép tổ chức, Hoa hậu Doanh Nhân Việt Nam Quốc Tế, là một cuộc thi nhan sắc quy mô lớn, danh giá và uy tín ở Việt Nam; là sân chơi đẳng cấp, là sự kiện được nữ Doanh Nhân sinh sống và làm việc tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khắp thế giới mong đợi.

Chương trình được VTV ghi hình, phát sóng, truyền hình trực tiếp và được Báo Thanh Niên là đơn vị Bảo trợ truyền thông chính thức.
bg-moi-mobile 5

Hoa Hậu

Doanh Nhân Việt Nam

Lần đầu tiên được Bộ Văn Hoá, Thể thao và Du lịch cấp phép tổ chức, Hoa hậu Doanh Nhân Việt Nam, là một cuộc thi nhan sắc quy mô lớn, danh giá và uy tín ở Việt Nam; là sân chơi đẳng cấp, là sự kiện được nữ Doanh Nhân sinh sống và làm việc tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khắp thế giới mong đợi.

Chương trình được VTV ghi hình, phát sóng, truyền hình trực tiếp và được Báo Thanh Niên là đơn vị Bảo trợ truyền thông chính thức.

GÓC DOANH NHÂN

HÌNH ẢNH CUỘC THI HHDNVN

VIDEO CUỘC THI HHDNVN