Ứng viên

Diệp Mộng Huyền

Đến Từ: Trà Vinh

 


 

Chức danh

 Chủ Doanh Nghiệp

Đơn vị

CA THY SPA

Năng khiếu: Hát Bolero, Nhảy