Ứng viên

Phạm Huỳnh Diễm Hương

Đến Từ: TP. HCM

 


 

Chức danh

Phó Giám Đốc

 Đơn vị

Công ty TNHH WE ARE S GROUP

Tôi hiện tại là phó chủ tích CLB Doanh nhân trẻ khởi nghiệp với gần 400,000 thành viên, và là Admin của nhóm phụ nữ gần 6000 thành viên. Tôi yêu thích các hoạt động vì cộng đồng. Trong công việc, tôi luôn lắng nghe học hỏi và khiêm tốn.

Năng khiếu: Thuyết trình, MC.