Ứng viên

Nguyễn Thị Trang

Đến Từ: Đăk Lăk

 


 

Chức danh

Giám Đốc

 Đơn vị

công ty TNHH MTV VIC COFFEE