Ứng viên

Nguyễn Thị Thơ

Đến Từ: Quảng Ngãi

Tôi là người vui vẻ, thân thiện, dễ hòa đồng, nhanh nhẹn trong công việc, có khả năng làm việc nhóm và độc lập.

Năng khiếu: Hát,  đánh cầu lông.

 

 


 

Chức danh

Giám Đốc

 Đơn vị

Công ty TNHH SXTMDV Vinh Thịnh