Ứng viên

Hoàng Thị Thanh Nga

Đến Từ: Thành Phố Hồ Chí Minh


 

84-76-96  •  1M63/ 53KG

 


 

Chức danh

Giám đốc

 

Nơi làm việc

Công ty TNHH Ngọc Châu Âu

 

Có khả năng nghiên cứu thị trường, quyết đoán trong kinh doanh, khả năng tự học, xử lý vấn đề, sáng tạo, rất thích ca hát…

Các ứng viên khác