Ứng viên

Đặng Thị Hoàng Uy

Đến Từ: Nghệ An

 


 

Chức danh

 Giám Đốc

Đơn vị

Công ty TNHH TM & DV PHÚ KANG

Tôi là một người có kỹ năng bán hàng tốt, kỹ năng lãnh đạo, làm việc sáng tạo.
Sở trường: Thuyết trình, đào tạo, huấn luyện.