Ứng viên

Bùi Thị Nhâm

Đến Từ: Phú Thọ

Năng khiếu: Múa, hát, diễn kịch

 


 

Chức danh

Chủ cơ sở mầm non

 Đơn vị

Trường Mầm Non Thần Đồng Việt