Danh sách ứng viên

Trần Mai Linh

Đến Từ: Hà Nội

Nguyễn Tường Vy

Đến Từ: Bình Định

Lê Thị Việt Trinh

Đến Từ: Thanh Hóa

Đặng Thu Trang

Đến Từ: Hà Nội

Lê Thị Cẩm Vân

Đến Từ: Hà Nội

Hoàng Thị Thanh Nga

Đến Từ: Thành Phố Hồ Chí Minh