Danh sách ứng viên

Bùi Thị Kim Xuân

Đến Từ: Thành Phố Đà Lạt

Mai Thanh Nhàn

Đến Từ: TP Hồ Chí Minh

Phạm Thị Chi

Đến Từ: TP Hồ Chí Minh

Lê Thị Việt Trinh

Đến Từ: Thanh Hóa

Phùng Thị Thùy Linh

Đến Từ: Hà Nội

Bùi Thị Thanh Mai

Đến Từ: Phú Yên

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Đến Từ: Ninh Bình

Nguyễn Thị Mai

Đến Từ: Bắc Giang

Trần Mai Linh

Đến Từ: Hà Nội

Nguyễn Tường Vy

Đến Từ: Bình Định

Lê Thị Việt Trinh

Đến Từ: Thanh Hóa

Đặng Thu Trang

Đến Từ: Hà Nội

Lê Thị Cẩm Vân

Đến Từ: Hà Nội

Hoàng Thị Thanh Nga

Đến Từ: Thành Phố Hồ Chí Minh